Wersja do druku

Opublikowano: 2010-10-22 12:05:52

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321/22/10 Świadczenie usług odśnieżania dróg powiatowych powiatu pińczowskiego równiarką w sezonie zimowym 2010/2011

Wynik postepowania:
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. nr 113 poz. 795 z 2010 r. z późń. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że: 1. W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy: Usługi Transportowo-Sprzętowe Tadeusz Krawczyk ul. Kazimierza Wielkiego 4/39; 28-400 Pińczów Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - cena 100%. Wybrana oferta jest jedyną złożoną ofertą. Oferta spełnia warunki określone w SIWZ 2. W powyższym przetargu została złożona jedna ważna oferta, która uzyskała następującą punktację z podanym kryterium (cena – 100%): Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu: 1 Usługi Transportowo-Sprzętowe Tadeusz Krawczyk ul. Kazimierza Wielkiego 4/39; 28-400 Pińczów; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 100,00 pkt. Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana w dniu 25.10.2010 r.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2713
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2010-10-04 10:27:39
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2010-10-04 10:30:55
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2010-10-04 10:30:55
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu