Wersja do druku

Opublikowano: 2010-09-28 15:12:26

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321/18/10 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0072T Gacki – Gorysławice na odcinku Winiary – Skotniki km 3+900 – 5+000; dł. 1100 mb”

Wynik postepowania:
PZD- 3321/18-2/10 Pińczów dn. 28.09.2010 r. Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321/18/10 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0072T Gacki – Gorysławice na odcinku Winiary – Skotniki km 3+900 – 5+000; dł. 1100 mb” Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. 223 poz. 1655 z 2007 r.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że: 1. W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 2 Wykonawcy: STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10; 05-800 Pruszków, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 100%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Cena wybranej oferty: 189 429,14 zł brutto. 2. W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 2 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%): Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu 1. Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 25-670 Kielce; Przęsłowa 2a; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 63,34 2. STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10; 05-800 Pruszków; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 100,00 W związku z powyższym, informujemy, że zawarcie umowy z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, nastąpi po dniu 04.10.2010 r. Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana w dniu 08.10.2010 r.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2526
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2010-09-09 21:02:38
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2010-09-09 21:05:07
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2010-09-09 21:05:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu