Wersja do druku

Opublikowano: 2010-09-28 15:07:06

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321/16/10 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0515T Zagaje Dębiańskie – Dębiany - Bieglów na odcinku Dębiany - Sudół km 2+970 – 3+450 i od km 4+116 – 4+436; dł. 800 mb”

Wynik postepowania:
PZD- 3321/16-2/10 Pińczów dn. 28.09.2010 r. Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321/16/10 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0515T Zagaje Dębiańskie – Dębiany - Bieglów na odcinku Dębiany - Sudół km 2+970 – 3+450 i od km 4+116 – 4+436; dł. 800 mb” Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. 223 poz. 1655 z 2007 r.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że: 1. W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy: STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10; 05-800 Pruszków, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 100%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Cena wybranej oferty: 179 471,76 zł brutto. 2. W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 4 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%): Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu 1. STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10; 05-800 Pruszków; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 100,00 2. Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 96,43 3. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o. 32-200 Miechów ; ul. Racławicka 41b; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 93,84 4. POLDIM Jakubowice Sp. z o.o. Jakubowice 77; 32-100 Proszowice; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 90,34 W związku z powyższym, informujemy, że zawarcie umowy z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, nastąpi po dniu 04.10.2010 r. Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana w dniu 08.10.2010 r.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2534
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2010-09-09 20:53:50
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2010-09-09 20:56:36
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2010-09-09 20:56:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu