Wersja do druku

Opublikowano: 2010-09-28 15:01:52

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321/15/10 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0513T Słaboszów – Iżykowice na odcinku dr. woj. nr 768 – Iżykowice km 2+554 – 3+304; dł. 750 mb”

Wynik postepowania:
PZD- 3321/15-2/10 Pińczów dn. 28.09.2010 r. Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321/15/10 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0513T Słaboszów – Iżykowice na odcinku dr. woj. nr 768 – Iżykowice km 2+554 – 3+304; dł. 750 mb” Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. 223 poz. 1655 z 2007 r.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że: 1. W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 2 Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS”; ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 100%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Cena wybranej oferty: 156 673,25 zł brutto. 2. W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 3 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%): Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu. 1. STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10; 05-800 Pruszków; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 95,33 pkt. 2. Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 100,00 pkt. 3. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o. 32-200 Miechów ; ul. Racławicka 41b; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 90,87 pkt. W związku z powyższym, informujemy, że zawarcie umowy z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, nastąpi po dniu 04.10.2010 r. Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana w dniu 05.10.2010 r.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2525
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2010-09-09 20:50:09
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2010-09-09 20:52:52
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2010-09-09 20:52:52
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu