Wersja do druku

Opublikowano: 2010-09-17 08:40:43

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321/14/10 Świadczenie usług odśnieżania dróg powiatowych powiatu pińczowskiego równiarką w sezonie zimowym 2010/2011.

Wynik postepowania:
PZD- 3321/14-2/10 Pińczów dn. 16.09.2010 r. Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321/14/10 „Świadczenie usług odśnieżania dróg powiatowych powiatu pińczowskiego równiarką w sezonie zimowym 2010/2011” Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług odśnieżania dróg powiatowych powiatu pińczowskiego równiarką w sezonie zimowym 2010/2011” zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy Prawo zamówień publicznych.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2503
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2010-09-02 20:18:50
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2010-09-02 20:20:25
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2010-09-02 20:20:25
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu