Wersja do druku

Opublikowano: 2010-09-23 08:25:00

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321/12/10 Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu pińczowskiego w sezonie zimowym 2010/2011 /odśnieżanie i piaskowanie/.

Wynik postepowania:
PZD- 3321/12-2/10 Pińczów dn. 22.09.2010 r. Zawiadomienie o wyborze oferty Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. 223 poz. 1655 z 2007 r.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że: 1. W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy: Firma Transportowo-Sprzętowa „HOS-BUD” Hosaniak Stanisław; Mierzwin 59; 28 313 Imielno, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 100%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Cena wybranej oferty: 187 956,20 zł brutto. 2. W niniejszym postępowaniu ofertę złożył 1 Wykonawca. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%): Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu: 1 Firma Transportowo-Sprzętowa „HOS-BUD” Hosaniak Stanisław; Mierzwin 59; 28 313 Imielno; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 100,00 W związku z powyższym, informujemy, że zawarcie umowy z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, nastąpi po dniu 23.09.2010 r.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2513
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2010-09-02 20:08:41
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2010-09-02 20:14:48
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2010-09-02 20:14:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu