Wersja do druku

Opublikowano: 2010-08-19 13:56:26

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321/11/10 Pełnienie obowiązków inżyniera kontraktu dla zadania pn.: Poprawa warunków rozwoju gospodarczego powiatu pińczowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 0021T Chmielnik – Pińczów na odc. Szarbków – Włochy dł.4,3 km etap I

Wynik postepowania:
Pińczów dn. 19.08.2010 r. Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321/11/10 „Pełnienie obowiązków inżyniera kontraktu dla zadania pn.: Poprawa warunków rozwoju gospodarczego powiatu pińczowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 0021T Chmielnik – Pińczów na odc. Szarbków – Włochy dł.4,3 km etap I” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Osi 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. 223 poz. 1655 z 2007 r.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że: 1. W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 2 Wykonawcy: CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski, Al. Legionów 3/4; 25-035 Kielce, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 100%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Cena wybranej oferty: 29 402,00zł zł brutto. 2. W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 2 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%): Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu: 1. CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski, Al. Legionów 3/4; 25-035 Kielce; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 100,00 2. Projektowanie i Nadzór Budownictwa Drogowego, mgr inż. Zbigniew Ciepliński, Os. Na Stoku 31/30; 25-408 Kielce; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 98,37 W związku z powyższym, informujemy, że zawarcie umowy z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, nastąpi po dniu 25.08.2010 r.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2750
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2010-08-05 15:08:10
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2010-08-05 15:26:43
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2010-08-05 15:26:43
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu