Wersja do druku

Opublikowano: 2010-08-19 13:50:16

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321/10/10 Poprawa warunków rozwoju gospodarczego powiatu pińczowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 0021T Chmielnik - Pińczów na odc. Szarbków - Włochy dł.4,3 km etap I Uwaga!!! Zmiana terminu składania ofert i terminu otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert 13.08.2010 godzina 11:00 Nowy termin otwarcia ofert 13.08.2010 godzina 11:10 Terminy zostały zmienione ze względu na brak możliwości otwarcia pliku zawierającego wyciągu z kopii z decyzji uwarunkowań środowiskowych

Wynik postepowania:
Pińczów dn. 19.08.2010 r. Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321/10/10 „Poprawa warunków rozwoju gospodarczego powiatu pińczowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 0021T Chmielnik - Pińczów na odc. Szarbków - Włochy dł.4,3 km etap I”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Osi 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. 223 poz. 1655 z 2007 r.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że: 1. W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 2 Wykonawcy: „CEZET” Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Zygmunt Cieśla, ul. 17-go Stycznia 32; 27-200 Starachowice, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 100%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Cena wybranej oferty: 3 855 989,08 zł brutto. 2. W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 5 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%): Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu 1. STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10; 05-800 Pruszków; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 80,36 2. „CEZET” Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Zygmunt Cieśla, ul. 17-go Stycznia 32; 27-200 Starachowice; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 100,00 3. Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Przęsłowa 2a; 25-670 Kielce; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 94,60 4. Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szczukowskie 1, k/Kielc; 26-065 Piekoszów; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 94,30 5. Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 87,03 W związku z powyższym, informujemy, że zawarcie umowy z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, nastąpi po dniu 25.08.2010 r.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 6009
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2010-07-26 15:17:12
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2010-07-26 15:40:02
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2010-08-09 15:20:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu