Wersja do druku

Opublikowano: 2010-07-21 09:46:52

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321/9/10 Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy dostępności powiatu do dróg regionalnych i ponadregionalnych wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego

Wynik postepowania:
PZD- 3321/9-2/10 Pińczów dn. 21.07.2010 r. Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. 223 poz. 1655 z 2007 r.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że: 1. W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 6 Wykonawcy:Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szczukowskie 1, k/Kielc; 26-065 Piekoszów, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 100%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Cena wybranej oferty: 894 258,58 zł brutto. 2. W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 8 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%): Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu. 1. POLDIM Jakubowice Sp. z o.o.; Jakubowice 77; 32-100 Proszowice; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 90,21 2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o.; 32-200 Miechów ; ul. Racławicka 41b; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 95,94 3. „DROGOMEX” Sp. z o.o. Zakład w Dąbrowie Górniczej; ul. Koksownicza 2; 42-530 Dąbrowa Górnicza; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 94,07 4. STRABAG Sp. z o.o.; ul. Parzniewska 10; 05-800 Pruszków; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 90,27 5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SZAR-BUD” s.c.; 28-530 Skalbmierz; Szarbia Zwierzyniecka 107; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 98,51 6. Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o.; Górki Szczukowskie 1, k/Kielc; 26-065 Piekoszów; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 100,00 7. Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda; ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 96,73 8. „CEZET” Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Zygmunt Cieśla;ul. 17-go Stycznia 32; 27-200 Starachowice; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 94,94 W związku z powyższym, informujemy, że zawarcie umowy z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, nastąpi w dniu 27.07.2010 r. w godz. 9:00-14:00 w siedzibie Zamawiającego, Pińczów, ul. Przemysłowa 3C. Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana w dniu 27.07.2010 r.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2768
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2010-06-29 12:16:04
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2010-06-29 12:30:04
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2010-06-29 14:38:28
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu