Wersja do druku

Opublikowano: 2010-03-22 17:40:49

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321/1/10 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0511T Lipówka - Wolica - Szyszczyce na odcinku Lipówka - Wolica km 0+400 - 2+600; dł. 2,200 km Uwaga! W dniu 01.03.2010 r. wymieniono następujące załączniki: nr 1 - formularz oferty, nr 5 - oświadczenie wykonawcy o doświadczeniu zawodowym, nr 10 - projekt umowy. Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Wynik postepowania:
PZD- 3321/1-5/10 Pińczów dn. 22.03.2010 r. Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321/1/10 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0511T Lipówka - Wolica - Szyszczyce na odcinku Lipówka - Wolica km 0+400 - 2+600; dł. 2,200 km” Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. 223 poz. 1655 z 2007 r.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że: 1. W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 8 Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS”; ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 100%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Cena wybranej oferty: 469 501,75 zł brutto. 2. W niniejszym postępowaniu ważną ofertę złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%): Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu: 1 „CEZET” Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Zygmunt Cieśla ul. 17-go Stycznia 32; 27-200 Starachowice Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%88,36 Łączna punktacja - 88,36 2 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o. 32-200 Miechów ; ul. Racławicka 41b Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 98,49 Łączna punktacja - 98,49 3 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SZAR-BUD” s.c. 28-530 Skalbmierz; Szarbia Zwierzyniecka 107; Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 98,08 Łączna punktacja - 98,08 4 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o. 25-116 Kielce; ul. Ściegiennego 268a; Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 96,72 Łączna punktacja - 96,72 5 POLDIM Jakubowice Sp. z o.o. Jakubowice 77; 32-100 Proszowice Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 95,70 Łączna punktacja - 95,70 6 STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10; 05-800 Pruszków Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 92,60 Łączna punktacja - 92,60 7 Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 25-670 Kielce; Przęsłowa 2a Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 85,44 Łączna punktacja - 85,44 8 Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 100,00 Łączna punktacja - 100,00 9 „CEWAP” Sp. z o.o. Celiny, 26-020 Chmielnik Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 96,34 Łączna punktacja - 96,34 W związku z powyższym, informujemy, że zawarcie umowy z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, nastąpi w dniu 31.03.2010 r. w godz. 9:00-14:00 w siedzibie Zamawiającego, Pińczów, ul. Przemysłowa 3C. Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana w dniu 31.03.2010 r.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2882
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2010-02-26 16:04:39
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2010-02-26 16:10:33
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2010-03-01 09:33:45
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu