Wersja do druku

Opublikowano: 2018-03-05 12:51:46

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.1.2018 "Przebudowa drogi powiatowej nr 0016T Umianowice – dr. woj. nr 766 w m. Umianowice, dł. 0,990 km"

Wynik postepowania:

PZD- 3321.1.2018                                                                  Pińczów dn. 05.03.2018 r.

                                                          

 

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

 

 

Informuję, że w dniu 26.02.2018 r. o godz. 1015 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, postępowanie nr PZD.3321.1.2018 na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 0016T Umianowice – dr. woj. nr 766 w m. Umianowice, dł. 0,990 km

 

Stosownie do postanowień zawartych w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia, że:

 

NA W/W POSTĘPOWANIE WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium gwarancja

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

STRABAG Sp. z o.o.
 ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków

674 237,45 zł

37,21

40,00

77,21

2

TRAKT S.A.
Górki Szczukowskie 1 k/Kielc, 26-065 Piekoszów

509 500,11 zł

49,23

40,00

89,23

3

Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 17,
26-052 Nowiny

450 574,03 zł

55,67

40,00

95,67

4

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„FART” Sp. z o.o.
25-116 Kielce; ul. Ściegiennego 268a

418 087,15 zł

60,00

40,00

100,00

5

 Przedsiębiorstwo Drogowe
 „WOJTRANS” Sp. z o.o.
ul. B. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów

 485 791,02 zł

51,64

40,00

91,64

 

 

DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena, 40% - gwarancja) najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnie złożonych i nieodrzuconych przedłożyło Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART”
Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce.

Wymienione Przedsiębiorstwo zaoferowało cenę: 418 087,15 zł (brutto); okres gwarancji 60 miesięcyPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1258
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2018-02-08 12:07:01
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2018-02-08 12:19:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu