Wersja do druku

Opublikowano: 2017-10-16 11:00:56

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.10.2017 "Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu pińczowskiego w sezonie zimowym 2017/2018 /odśnieżanie i piaskowanie/"

Wynik postepowania:

PZD- 3321.10.2017                                                                                          Pińczów dn. 16.10.2017 r.

                                                          

 

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

 

 

Informuję, że w dniu 06.10.2017 r. o godz. 1010 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, postępowanie nr PZD.3321.10.2017 na zadanie pn.: Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu pińczowskiego w sezonie zimowym 2017/2018 /odśnieżanie i piaskowanie/

 

Stosownie do postanowień zawartych w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu pińczowskiego w sezonie zimowym 2017/2018 /odśnieżanie i piaskowanie/” w którym dopuszczone było składanie ofert częściowych, wpłynęły następujące oferty na poszczególne części:

 

Cz. 1 zamówienia: Odśnieżanie dróg powiatowych, zwalczanie śliskości zimowej i załadunek piaskarek, wywóz śniegu z ulic i dróg oraz pozimowe sprzątanie ulic i dróg

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. czas reakcji

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

Usługi Transportowe Piaskownia
Sylwester Kowalczyk
ul. 3 Maja 165b
28-400 Pińczów

222 966,00 zł

45,58

40,00

85,58

2

Usługi Transportowe Krzysztof Lenartowicz
Wola Biechowska 26
28-133 Pacanów

192 078,00 zł

52,92

40,00

92,92

3

F.H.U. „GRASS” Wojciech Lenartowicz,
Wola Biechowska 27
 28-133 Pacanów

169 398,00 zł

60,00

40,00

100,00

 

W związku z powyższym Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla części I zgodnie
z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena, 40% - gwarancja) spośród ofert ważnie złożonych i nieodrzuconych przedłożyła: F.H.U. „GRASS” Wojciech Lenartowicz, Wola Biechowska 27; 28-133 Pacanów.

Wymieniona Firma zaoferowała cenę: 169 398,00 zł (brutto); czas reakcji 1 godz.

 

Cz. 2 zamówienia: Odśnieżanie dróg powiatowych pługiem ciężkim

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. czas reakcji

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

Usługi Transportowe Krzysztof Lenartowicz
Wola Biechowska 26
28-133 Pacanów

16 200,00 zł

60,00

40,00

100,00

 

 

W związku z powyższym Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla części I zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena, 40% - gwarancja) spośród ofert ważnie złożonych i nieodrzuconych przedłożyła firma: Usługi Transportowe Krzysztof Lenartowicz, Wola Biechowska 26;
28-133 Pacanów.

Wymieniona Firma zaoferowała cenę: 16 200,00 zł (brutto); czas reakcji 4 godz.

 

Cz. 3 zamówienia: Odśnieżanie dróg powiatowych równiarką

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. czas reakcji

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

Usługi Transportowo-Sprzętowe
Tadeusz Krawczyk
ul. Kazimierza Wielkiego 4/39
28-400 Pińczów

24 798,96 zł

60,00

40,00

100,00

 

 

W związku z powyższym Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla części I zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena, 40% - gwarancja) spośród ofert ważnie złożonych i nieodrzuconych przedłożyła firma: Usługi Transportowo-Sprzętowe, Tadeusz Krawczyk, ul. Kazimierza Wielkiego 4/39
28-400 Pińczów
.

Wymieniona Firma zaoferowała cenę: 24 798,96 zł (brutto); czas reakcji 0,5 godz.

 

Cz. 4 zamówienia: Odśnieżanie dróg powiatowych równiarką

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. czas reakcji

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

Piaskownia Bełk – Kwasków Usługi Transportowe
Jerzy Janiga
Bełk 90; 28-313 Imielno

24 948,00 zł

60,00

20,00

80,00

 

 

W związku z powyższym Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla części I zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena, 40% - gwarancja) spośród ofert ważnie złożonych i nieodrzuconych przedłożyła firma: Piaskownia Bełk – Kwasków Usługi Transportowe, Jerzy Janiga, Bełk 90;
28-313 Imielno
.

Wymieniona Firma zaoferowała cenę: 24 948,00 zł (brutto); czas reakcji 6 godz.

 

W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję,
że zawarcie umowy z Wykonawcami na poszczególne części, których oferty uznano za najkorzystniejsze, nastąpi zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1121
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2017-09-28 14:16:53
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2017-09-28 14:37:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu