Wersja do druku

Opublikowano: 2017-08-23 13:16:38

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.9.2017 Remont drogi nr 0069T Mozgawa – Wojsławice – Chroberz – Rudawa – Nieprowice, dł. 985 mb, km 6+065 – 7+050

Wynik postepowania:

 

PZD- 3321.9-2.2017                                                                                         Pińczów dn. 23.08.2017 r.

                                                          

 

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

 

 

Informuję, że w dniu 18.08.2017 r. o godz. 1010 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, postępowanie nr PZD.3321.9.2017 na zadanie pn.: Remont drogi nr 0069T Mozgawa - Wojsławice - Chroberz - Rudawa - Nieprowice, dł. 985 mb, km 6+065 - 7+050

 

Stosownie do postanowień zawartych w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia, że:

 

  1. NA W/W POSTĘPOWANIE WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium gwarancja

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. Wola Murowana, ul. Zakładowa 17,
26-052 Nowiny

193 308,83 zł

56,40

40,00

96,40

2

TRAKT S.A.
Górki Szczukowskie 1 k/Kielc

26-065 Piekoszów

208 966,27 zł

52,17

40,00

92,17

3

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„FART” Sp. z o.o.
25-116 Kielce
ul. Ściegiennego 268a

181 708,29 zł

60,00

40,00

100,00

4

Przedsiębiorstwo Drogowe
 „WOJTRANS” Sp. z o.o.
ul. B. Głowackiego 93,
28-300 Jędrzejów

185 861,18 zł

58,66

40,00

98,66

5

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k.
ul. Rakowska 33

28-200 Staszów

200 866,60 zł

54,28

40,00

94,28

 

 

  1. DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

    Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena, 40% - gwarancja) najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnie złożonych i nieodrzuconych przedłożyło Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce.

    Wymienione Przedsiębiorstwo zaoferowało cenę: 181 708,29 zł (brutto); okres gwarancji 60 miesięcy

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1079
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2017-08-03 10:50:12
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2017-08-03 10:54:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu