Wersja do druku

Opublikowano: 2017-08-11 13:11:00

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.8.2017 „Przebudowa drogi powiatowej nr 0178T Michałów – Pawłowice – Wrocieryż – Sędowice – gr. pow. – budowa chodnika na długości 757 mb w m. Michałów”

Wynik postepowania:

PZD- 3321.8-4.2017                                                                                         Pińczów dn. 11.08.2017 r.

                                                          

 

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

 

 

Informuję, że w dniu 31.08.2017 r. o godz. 1010 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, postępowanie nr PZD.3321.8.2017 na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 0178T Michałów – Pawłowice – Wrocieryż – Sędowice – gr. pow. – budowa chodnika na długości 757 mb w m. Michałów

 

Stosownie do postanowień zawartych w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia, że:

 

NA W/W POSTĘPOWANIE WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium gwarancja

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

Z.B.E. EKOROB
Roboty Ziemno-Drogowe Lewandowski Robert Miernów 63, 28-425 Złota

268 856,48 zł

60,00

40,00

100,00

2

Usługi Transportowe Piaskownia
Sylwester Kowalczyk

28-400 Pińczów,
ul. 3 Maja 165b

330 149,77 zł

48,86

0,00

48,86

 

 

DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena, 40% - gwarancja) najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnie złożonych i nieodrzuconych przedłożyło Z.B.E. EKOROB Roboty Ziemno-Drogowe Lewandowski Robert Miernów 63, 28-425 Złota.

Wymieniona firma zaoferowało cenę: 268 856,48 zł (brutto); okres gwarancji 60 miesięcy
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1209
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2017-07-14 13:49:33
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2017-07-14 13:56:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu