Wersja do druku

Opublikowano: 2017-06-29 09:54:47

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.7.2017 „Przebudowa dróg powiatowych nr 0017T, 0181T, 0073T w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej”

Wynik postepowania:

 

PZD- 3321.7-4.2017                                                                                         Pińczów dn. 29.06.2017 r.

                                            

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

Informuję, że w dniu 12.06.2017 r. o godz. 1010 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, postępowanie nr PZD.3321.7.2017 na zadanie pn.: Przebudowa dróg powiatowych nr 0017T, 0181T, 0073T w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej

Stosownie do postanowień zawartych w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia, że:

NA W/W POSTĘPOWANIE WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium gwarancja

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 17,
 26-052 Nowiny

1 221 864,50 zł

52,92

40,00

92,92

2

TRAKT S.A.
Górki Szczukowskie 1 k/Kielc,
26-065 Piekoszów

1 338 970,28 zł

48,29

40,00

88,29

3

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„FART” Sp. z o.o.
25-116 Kielce
ul. Ściegiennego 268a

1 077 719,39 zł

60,00

40,00

100,00

4

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS”
Henryk Wojda
ul. Głowackiego 93,
28-300 Jędrzejów

 1 319 339,38 zł

49,01

40,00

89,01

 

DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena, 40% - gwarancja) najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnie złożonych i nieodrzuconych przedłożyło Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART”
Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce.

Wymienione Przedsiębiorstwo zaoferowało cenę: 1 077 719,39 zł (brutto); okres gwarancji 60 miesięcy

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1468
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2017-05-26 11:10:52
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2017-05-26 11:22:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu