Wersja do druku

Opublikowano: 2017-05-22 14:27:25

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.6.2017 „Przebudowa dróg powiatowych nr 0016T, 0191T, 0070T w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej”

Wynik postepowania:

PZD- 3321.6-2.2017                                                                                Pińczów dn. 22.05.2017 r.

                                                          

 

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

 

 

Informuję, że w dniu 12.05.2017 r. o godz. 1010 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, postępowanie nr PZD.3321.6.2017 na zadanie pn.: Przebudowa dróg powiatowych nr 0016T, 0191T, 0070T w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej

 

Stosownie do postanowień zawartych w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia, że:

 

NA W/W POSTĘPOWANIE WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium gwarancja

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„FART” Sp. z o.o.
25-116 Kielce
ul. Ściegiennego 268a

1 299 734,99 zł

60,00

40,00

100,00

2

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS”
Henryk Wojda
ul. Głowackiego 93,
28-300 Jędrzejów

1 436 035,75 zł

54,31

40,00

94,31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena, 40% - gwarancja) najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnie złożonych i nieodrzuconych przedłożyło Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce.

Wymienione Przedsiębiorstwo zaoferowało cenę: 1 299 734,99 zł (brutto); okres gwarancji 60 miesięcyPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1165
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2017-04-27 10:33:30
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2017-04-27 10:42:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu