Wersja do druku

Opublikowano: 2017-04-24 12:12:38

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.5.2017 „Przebudowa dróg powiatowych nr 0016T, 0191T, 0070T w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej”

Wynik postepowania:

PZD.3321.5-1.2017                                                                Pińczów, dn. 24.04.2017

                                                          

  

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.5.2017

„Przebudowa dróg powiatowych nr 0016T, 0191T, 0070T w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej”

  

 Uwzględniając postanowienia art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia niniejszym Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu
nr PZD.3321.5.2017, że przedmiotowe postępowanie w dniu 24.04.2017 r. zostało unieważnione.

 

 

UZASADNIENIE

 

Faktyczne: Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Prawne: zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 - ustawy Pzp


Dyrektor
mgr inż. Tadeusz Bochniak
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1324
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2017-03-27 12:53:53
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2017-03-27 13:02:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu