Wersja do druku

Opublikowano: 2017-04-11 13:55:34

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.4.2017 Remont drogi nr 0074T Wola Chroberska – Odrzywół – Lubowiec , dł. 845 mb, km 0+685 – 1+530

Wynik postepowania:

PZD- 3321.4-3.2017                                                                                         Pińczów dn. 11.04.2017 r.

                                                          

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

 

Informuję, że w dniu 31.03.2017 r. o godz. 1010 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, postępowanie nr PZD.3321.4.2017 na zadanie pn.: Remont drogi nr 0074T Wola Chroberska – Odrzywół – Lubowiec , dł. 845 mb, km 0+685 – 1+530

 

Stosownie do postanowień zawartych w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia, że:

 

NA W/W POSTĘPOWANIE WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium gwarancja

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SZAR-BUD” s.c.
28-530 Skalbmierz,
Szarbia Zwierzyniecka 107

239 642,93 zł

48,23

40,00

88,23

2

„DROGOMEX” Sp. z o.o.
ul. Stefana Bryły 4
05-800 Pruszków

240 334,72 zł

48,09

40,00

88,09

3

Przedsiębiorstwo Budowy
Dróg i Mostów sp. z o.o.
ul. Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki

238 270,15 zł

48,51

40,00

88,51

4

Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. Wola Murowana, ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny

203 775,81 zł

56,72

40,00

96,72

5

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k.
ul. Rakowska 33

28-200 Staszów

201 706,65 zł

57,30

40,00

97,30

6

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla

Chybice 77

27-225 Pawłów

260 710,55 zł

44,33

40,00

84,33

7

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„FART” Sp. z o.o.
25-116 Kielce
ul. Ściegiennego 268a

192 635,63 zł

60,00

40,00

100,00

8

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS”
Henryk Wojda
ul. Głowackiego 93,
28-300 Jędrzejów

226 926,49 zł

50,93

40,00

90,93

DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena, 40% - gwarancja) najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnie złożonych i nieodrzuconych przedłożyło Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce.

Wymienione Przedsiębiorstwo zaoferowało cenę: 192 635,63 zł (brutto); okres gwarancji 60 miesięcy
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1127
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2017-03-16 14:54:11
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2017-03-16 14:56:01
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu