Wersja do druku

Opublikowano: 2017-04-11 13:34:02

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.3.2017 Remont drogi nr 0067T Młodzawy Małe – Bugaj – Sadek – Orkanów – Szyszczyce – Wymysłów – Jakubowice , dł. 1000 mb, km 2+420 – 3+420

Wynik postepowania:

PZD- 3321.3-3.2017                                                                                         Pińczów dn. 11.04.2017 r.

                                                          

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

 

Informuję, że w dniu 31.03.2017 r. o godz. 1010 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, postępowanie nr PZD.3321.3.2017 na zadanie pn.: Remont drogi nr 0067T Młodzawy Małe – Bugaj – Sadek – Orkanów – Szyszczyce – Wymysłów – Jakubowice , dł. 1000 mb, km 2+420 – 3+420

 

Stosownie do postanowień zawartych w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia, że:

 

NA W/W POSTĘPOWANIE WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium gwarancja

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SZAR-BUD” s.c.
28-530 Skalbmierz,
Szarbia Zwierzyniecka 107

259 031,85 zł

45,95

40,00

85,95

2

„DROGOMEX” Sp. z o.o.
ul. Stefana Bryły 4
05-800 Pruszków

256 198,18 zł

46,46

40,00

86,46

3

Przedsiębiorstwo Budowy
Dróg i Mostów sp. z o.o.
ul. Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki

257 402,59 zł

46,24

40,00

86,24

4

Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. Wola Murowana, ul. Zakładowa 17,
26-052 Nowiny

231 776,22 zł

51,35

40,00

91,35

5

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k.
ul. Rakowska 33

28-200 Staszów

217 334,85 zł

54,76

40,00

94,76

6

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla

Chybice 77

27-225 Pawłów

263 306,10 zł

45,20

40,00

85,20

7

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„FART” Sp. z o.o.
25-116 Kielce
ul. Ściegiennego 268a

210 797,40 zł

56,46

40,00

96,46

8

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS”
Henryk Wojda
ul. Głowackiego 93,
28-300 Jędrzejów

198 361,61 zł

60,00

40,00

100,00

DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena, 40% - gwarancja) najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnie złożonych i nieodrzuconych przedłożyło Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS”
Henryk Wojda ul. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów
.

Wymienione Przedsiębiorstwo zaoferowało cenę: 198 361,61 zł (brutto); okres gwarancji 60 miesięcyPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1237
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2017-03-16 14:45:34
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2017-03-16 14:47:21
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu