Wersja do druku

Opublikowano: 2017-04-05 11:12:10

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.2.2017 Remont drogi nr 0066T Kozubów – Sadek – Polichno, dł. 995 mb, km 4+605 – 5+600

Wynik postepowania:

PZD- 3321.2-4.2017                                                                                         Pińczów dn. 11.04.2017 r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

Informuję, że w dniu 31.03.2017 r. o godz. 1010 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, postępowanie nr PZD.3321.2.2017 na zadanie pn.: Remont drogi nr 0066T Kozubów – Sadek – Polichno, dł. 995 mb, km 4+605 – 5+600

Stosownie do postanowień zawartych w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia, że:

NA W/W POSTĘPOWANIE WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium gwarancja

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SZAR-BUD” s.c.
28-530 Skalbmierz,
Szarbia Zwierzyniecka 107

270 128,17 zł

48,64

40,00

88,64

2

„DROGOMEX” Sp. z o.o.
ul. Stefana Bryły 4
05-800 Pruszków

269 414,42 zł

48,77

40,00

88,77

3

Przedsiębiorstwo Budowy
Dróg i Mostów sp. z o.o.
ul. Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki

265 465,80 zł

49,50

40,00

89,50

4

Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. Wola Murowana, ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny

236 463,97 zł

55,57

40,00

95,57

5

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k.
ul. Rakowska 33

28-200 Staszów

227 415,81 zł

57,78

40,00

97,78

6

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla

Chybice 77

27-225 Pawłów

243 998,97 zł

53,85

40,00

93,85

7

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„FART” Sp. z o.o.
25-116 Kielce
ul. Ściegiennego 268a

218 998,66 zł

60,00

40,00

100,00

8

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS”
Henryk Wojda
ul. Głowackiego 93,
28-300 Jędrzejów

222 770,07 zł

58,98

40,00

98,98

 DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena, 40% - gwarancja) najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnie złożonych i nieodrzuconych przedłożyło Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce.

Wymienione Przedsiębiorstwo zaoferowało cenę: 218 998,66 zł (brutto); okres gwarancji 60 miesięcy
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1242
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2017-03-16 14:30:08
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2017-03-16 14:32:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu