Wersja do druku

Opublikowano: 2017-03-27 12:05:43

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.1.2017 „Przebudowa dróg powiatowych nr 0016T, 0191T, 0070T w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej”

Wynik postepowania:

PZD.3321.1-1.2017                                                                                                                                 Pińczów, dn. 27.03.2017
     


ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.1.2017
„Przebudowa dróg powiatowych nr 0016T, 0191T, 0070T w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej”

 

Uwzględniając postanowienia art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia niniejszym Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu
nr PZD.3321.1.2017, że przedmiotowe postępowanie w dniu 27.03.2017 r. zostało unieważnione.


UZASADNIENIE

Faktyczne: Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Prawne: zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 - ustawy Pzp

 

Dyrektor

mgr inż. Tadeusz Bochniak
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1372
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2017-03-09 13:12:14
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2017-03-09 13:20:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu