Wersja do druku

Opublikowano: 2016-12-28 16:59:46

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.11.2016 "Zakup używanego samochodu ciężarowego – samowyładowczego w formie leasingu operacyjnego"

Wynik postepowania:

PZD- 3321.11-1.2016                                                                                       Pińczów dn. 28.12.2016 r.

                                                          

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

 

 

 

Informuję, że w dniu 02.12.2016 r. o godz. 1210 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, postępowanie nr PZD.3321.11.2016 na zadanie pn.: Zakup używanego samochodu ciężarowego – samowyładowczego w formie leasingu operacyjnego

 

Stosownie do postanowień zawartych w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia, że:

 

  1. NA W/W POSTĘPOWANIE WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium termin dostawy

Liczba pkt. kryterium rok produkcji

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

AR System Sp. z o.o.
ul. Opolska 188
52-014 Wrocław

501 175,57 zł

60,00

30,00

4,00

94,00

 

  1. DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

    Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena, 30% - termin dostawy, 10% - rok produkcji) najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnie złożonych i nieodrzuconych przedłożyła
    AR System Sp. z o.o. ul. Opolska 188 52-014 Wrocław.

W/w oferent zaoferował cenę: 501 175,57 zł (brutto); termin dostawy – 15 dni, rok produkcji – 2012Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1118
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2016-11-18 14:08:12
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2016-11-18 14:10:02
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu