Wersja do druku

Opublikowano: 2016-11-30 08:24:56

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.10.2016 "Bezgotówkowy zakup paliw płynnych /E 95, ON/ dla samochodów służbowych i sprzętu PZD Pińczów"

Wynik postepowania:

PZD- 3321.10-1.2016                                                                                       Pińczów dn. 30.11.2016 r.

  

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

 

 

Informuję, że w dniu 25.11.2016 r. o godz. 1010 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, postępowanie nr PZD.3321.10.2016 na zadanie pn.: Bezgotówkowy zakup paliw płynnych /E 95, ON/ dla samochodów służbowych i sprzętu PZD Pińczów

 

Stosownie do postanowień zawartych w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia, że:

 
1. NA W/W POSTĘPOWANIE WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium upust

Liczba pkt. kryterium ilość stacji

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA
ul. hr. W. Tarnowskiej 4,
35-322 Rzeszów

193 320,00 zł

56,18

3,00

20,00

79,18

2

REGESTA S.A.
24-400 Pińczów
ul. Nowowiejska 52A

181 000,00 zł

60,00

20,0

20,00

100,00

 2. DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena, 20% - upust, 20% - ilość stacji) najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnie złożonych i nieodrzuconych przedłożyła REGESTA S.A., 24-400 Pińczów ul. Nowowiejska 52A.

W/w oferent zaoferował cenę: 181 000,00 zł (brutto); stały upust do 1 litra paliwa – 0,16  , ilość stacji – 2 stacje paliw.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1175
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2016-11-17 15:04:32
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2016-11-17 15:06:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu