Wersja do druku

Opublikowano: 2016-10-13 11:44:42

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.8.2016 Remont drogi nr 0510T Działoszyce – Jakubowice – Dzierążnia dł. 380 mb; km 3+420 – 3+800

Wynik postepowania:

PZD- 3321.8-2.2016                                                                          Pińczów dn. 13.10.2016 r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego


Informuję, że w dniu 11.10.2016 r. o godz. 1010 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, postępowanie
nr PZD.3321.8.2016 na zadanie pn.: „Remont drogi nr 0510T Działoszyce – Jakubowice – Dzierążnia dł. 380 mb; km 3+420 – 3+800”

Stosownie do postanowień zawartych w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia, że:

1. NA W/W POSTĘPOWANIE WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium gwarancja

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SZAR-BUD” s.c. 28-530 Skalbmierz, Szarbia Zwierzyniecka 107

112 222,13 zł

49,56

40,00

89,56

2

Zakład Budowlano- Drogowy „DUKT” Artur Piwowar Wola Murowana, ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny

98 888,88 zł

56,24

40,0

96,24

3

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda
ul. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów

92 698,95 zł

60,00

40,00

100,00

2. DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena, 40% - gwarancja) najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnie złożonych i nieodrzuconych przedłożyło Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda ul. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów.
Wymienione Przedsiębiorstwo zaoferowało cenę: 92 698,95 zł (brutto); okres gwarancji 60 miesięcy.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1280
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2016-09-26 11:49:11
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2016-09-26 11:51:59
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu