Wersja do druku

Opublikowano: 2016-08-03 14:12:24

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.7.2016 „Remont drogi nr 0076T Niegosławice – Złota – Pełczyska – Kostrzeszyn – Michałowice, dł. 650 mb, km 9+700 – 10+350”

Wynik postepowania:

PZD- 3321.7-1.2016                                                                                         Pińczów dn. 03.08.2016 r.

                                                          

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.7.2016
„Remont drogi nr 0076T Niegosławice – Złota – Pełczyska – Kostrzeszyn – Michałowice, dł. 650 mb,
km 9+700 – 10+350”

 

 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
pn:
Remont drogi nr 0076T Niegosławice – Złota – Pełczyska – Kostrzeszyn – Michałowice,
dł. 650 mb, km 9+700 – 10+350”
w wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:

 

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar
Wola Murowana, ul. Zakładowa 17
26-052 Nowiny

 

ponieważ uzyskało najwyższą ilość punktów zgodnie z podanymi kryteriami (cena 95% i gwarancja 5%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Oferowana cena – 136 986,33 zł brutto; okres gwarancji 60 miesięcy.

 

W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 6 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium:

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium gwarancja

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

Zakład Budowlano- Drogowy „DUKT” Artur Piwowar Wola Murowana, ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny

95,00

5,00

100,00

2

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

81,50

5,00

86,50

3

TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1 k/Kielc,
26-065 Piekoszów

90,98

5,00

95,98

4

Anna Kwiatkowska
KWIAT-KOP BUDOWNICTWO ROBOTY ZIEMNE
28-100 Busko Zdrój, ul C.K. Norwida 2

54,33

5,00

59,33

5

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.
ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

80,89

5,00

85,89

6

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda
ul. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów

90,30

5,00

95,30

           

W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że zawarcie umowy z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, nastąpi zgodnie z art.94 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp.

Zatwierdził:
mgr inż. Tadeusz Bochniak
Dyrektor PZD w Pińczowie
  
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1142
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2016-07-15 11:24:33
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2016-07-15 11:26:29
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu