Wersja do druku

Opublikowano: 2016-07-28 14:24:47

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.6.2016 „Remont drogi nr 0075T Chroberz – Wola Chroberska – Zagaje Stradowskie, dł. 995 mb, km 2+870 – 3+865”

Wynik postepowania:

PZD- 3321.6-1.2016                                                                                         Pińczów dn. 28.07.2016 r.

                                                          

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.6.2016
„Remont drogi nr 0075T Chroberz – Wola Chroberska – Zagaje Stradowskie, dł. 995 mb, km 2+870 – 3+865”

 


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Remont drogi nr 0075T Chroberz – Wola Chroberska – Zagaje Stradowskie, dł. 995 mb, km 2+870 – 3+865” w wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 5 Wykonawcy:

 

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar
Wola Murowana, ul. Zakładowa 17
26-052 Nowiny

 

ponieważ uzyskało najwyższą ilość punktów zgodnie z podanymi kryteriami (cena 95% i gwarancja 5%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Oferowana cena – 164 555,30 zł brutto; okres gwarancji 60 miesięcy.

 

W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 7 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium:

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium gwarancja

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

Konsorcjum firm:
Lider - Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-Inwestycje Sp.k. ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów
Partner - Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów

85,09

5,00

90,09

2

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

67,29

5,00

72,29

3

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda ul. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów

84,99

5,00

89,99

4

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla ul. 17-go Stycznia 11, 27-200 Starachowice

83,14

5,00

88,14

5

Zakład Budowlano- Drogowy „DUKT” Artur Piwowar Wola Murowana, ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny

95,00

5,00

100,00

6

TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1 k/Kielc,
26-065 Piekoszów

88,57

5,00

93,57

7

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

76,47

5,00

81,47

           

W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że zawarcie umowy z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, nastąpi zgodnie z art.94 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp.

Zatwierdził:
mgr inż. Tadeusz Bochniak
Dyrektor PZD w Pińczowie
 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1108
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2016-07-11 13:58:27
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2016-07-11 14:00:20
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu