Wersja do druku

Opublikowano: 2016-07-28 14:21:03

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.5.2016 „Remont drogi nr 0514T Sancygniów – Pozelów – gr. woj. świętokrzyskiego, dł. 600 mb, km 1+310 – 1+910”

Wynik postepowania:

PZD- 3321.5-1.2016                                                                                         Pińczów dn. 28.07.2016 r.

  

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.5.2016
„Remont drogi nr 0514T Sancygniów – Pozelów – gr. woj. świętokrzyskiego, dł. 600 mb, km 1+310 – 1+910”

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Remont drogi nr 0514T Sancygniów – Pozelów – gr. woj. świętokrzyskiego, dł. 600 mb, km 1+310 – 1+910” w wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 4 Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla
ul. 17-go Stycznia 11, 27-200 Starachowice

ponieważ uzyskało najwyższą ilość punktów zgodnie z podanymi kryteriami (cena 95% i gwarancja 5%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Oferowana cena – 84 744,54 zł brutto; okres gwarancji 60 miesięcy.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 6 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium:

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium gwarancja

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

Konsorcjum firm:
Lider - Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-Inwestycje Sp.k. ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów
Partner - Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów

77,35

5,00

82,35

2

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

72,23

5,00

77,23

3

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda ul. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów

92,76

5,00

97,76

4

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla ul. 17-go Stycznia 11, 27-200 Starachowice

95,00

5,00

100,00

5

Zakład Budowlano- Drogowy „DUKT” Artur Piwowar Wola Murowana, ul. Zakładowa 17,
26-052 Nowiny

83,05

5,00

88,05

6

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

71,53

5,00

76,53

           

W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że zawarcie umowy z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, nastąpi zgodnie z art.94 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp.

 Zatwierdził:
mgr inż. Tadeusz Bochniak
Dyrektor PZD w Pińczowie
 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1180
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2016-07-11 12:09:44
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2016-07-11 13:55:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu