Wersja do druku

Opublikowano: 2016-06-24 13:28:42

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.3.2016 "Przebudowa drogi nr 0068T Kozubów - Dzierążnia - Drożejowice dł. 680 mb; km 9+385 - 10+065"

Wynik postepowania:

PZD- 3321.3-2.2016                                                                                         Pińczów dn. 24.06.2016 r.

                                                          

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.3.2016
„Przebudowa drogi nr 0068T Kozubów – Dzierążnia – Drożejowice dł. 680 mb; km 9+385 – 10+065”

 

 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
pn:
Przebudowa drogi nr 0068T Kozubów – Dzierążnia – Drożejowice dł. 680 mb; km 9+385 – 10+065” w wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 3 Wykonawcy:

 

TRAKT S.A.
Górki Szczukowskie 1 k/Kielc, 26-065 Piekoszów

 

ponieważ uzyskało najwyższą ilość punktów zgodnie z podanymi kryteriami (cena 95% i gwarancja 5%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Oferowana cena – 311 496,89 zł brutto; okres gwarancji 60 miesięcy.

 

W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 7 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium:

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium gwarancja

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda
ul. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów

75,15

5,00

80,15

2

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o.
25-116 Kielce; ul. Ściegiennego 268a

59,23

5,00

64,23

3

TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1 k/Kielc, 26-065 Piekoszów

95,00

5,00

100,00

4

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla Chybice 77, 27-225 Pawłów

76,61

5,00

81,61

5

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „PROF.-BUD” s.c. 25-651 Kielce, ul. Górnicza 41

71,31

5,00

76,31

6

Konsorcjum firm:
Lider - Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-Inwestycje Sp.k. ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów
Partner - Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl ul. Rakowska 33,
28-200 Staszów

68,87

1,00

69,87

7

Zakład Budowlano- Drogowy „DUKT” Artur Piwowar Wola Murowana, ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny

90,49

5,00

95,49

           

W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że zawarcie umowy z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, nastąpi zgodnie z art.94 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp.Zatwierdził:
mgr inż. Tadeusz Bochniak
Dyrektor PZD w Pińczowie
 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1235
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2016-05-31 13:11:34
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2016-05-31 13:24:04
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu