Wersja do druku

Opublikowano: 2016-05-27 14:42:28

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.2.2016 Remont drogi nr 0498T Działoszyce - Bronocice - Szarbia Zwierzyniecka dł. 1310 mb; km 1+900 - 3+210

Wynik postepowania:

PZD- 3321.2-3.2016                                                                               Pińczów dn. 27.05.2016 r.

                                                          

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.2.2016
„Remont drogi nr 0498T Działoszyce – Bronocice – Szarbia Zwierzyniecka dł. 1310 mb; km 1+900 – 3+210”

 

 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
pn:
Remont drogi nr 0498T Działoszyce – Bronocice – Szarbia Zwierzyniecka dł. 1310 mb; km 1+900 – 3+210” w wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 9 Wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda
ul. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów

 

ponieważ uzyskało najwyższą ilość punktów zgodnie z podanymi kryteriami (cena 95% i gwarancja 5%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Oferowana cena – 180 484,30 zł brutto; okres gwarancji 60 miesięcy.

 

W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 10 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium:

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium gwarancja

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

Konsorcjum firm:
Lider - Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-Inwestycje Sp.k. ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów
Partner - Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów

90,61

5,00

95,61

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SZAR-BUD” s.c. 28-530 Skalbmierz, Szarbia Zwierzyniecka 107

52,45

3,00

55,45

3

„DROGOMEX” Sp. z o.o.
05-800 Pruszków, ul. Stefana Bryły 4

81,71

5,00

86,71

4

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

68,30

5,00

73,30

5

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla Chybice 77, 27-225 Pawłów

81,60

5,00

86,60

6

TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1 k/Kielc, 26-065 Piekoszów

75,22

5,00

80,22

7

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o. 25-116 Kielce; ul. Ściegiennego 268a

93,69

5,00

98,69

8

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

63,54

5,00

68,54

9

 Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda
ul. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów

95,00

5,00

100,00

10

Zakład Budowlano- Drogowy „DUKT” Artur Piwowar Wola Murowana, ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny

-------

------

------

           

W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że zawarcie umowy z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, nastąpi zgodnie z art.94 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp.

Zatwierdził:
mgr inż. Tadeusz Bochniak
Dyrektor PZD w Pińczowie
 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1156
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2016-05-04 10:33:16
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2016-05-04 10:36:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu