Wersja do druku

Opublikowano: 2016-05-11 11:36:39

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.1.2016 Zakup ciągnika rolniczego w formie leasingu operacyjnego Uwaga zmiana w SIWZ!!! Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 18.04.2016 r.

Wynik postepowania:

PZD- 3321.1-2.2016                                                                                         Pińczów dn. 11.05.2016 r.

                                               

           

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.1.2016

„Zakup ciągnika rolniczego w formie leasingu operacyjnego

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
pn:
Zakup ciągnika rolniczego w formie leasingu operacyjnegow wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 2 Wykonawcy:

 

Konsorcjum firm:

Europejski Fundusz Leasingowy S.A. 53-605 Wrocław, Pl. Orląt Lwowskich 1

MOTO-AGROMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SP.K.
Kostomłoty Pierwsze, ul. Kielecka 120, 26-085 Miedziana Góra

 

ponieważ uzyskały najwyższą ilość punktów zgodnie z podanymi kryteriami (cena 90%; gwarancja 5% termin dostawy 5%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Cena wybranej oferty: 216 637,11 brutto.

 

W niniejszym postępowaniu ofertę złożyło 2 Wykonawców, który uzyskali następującą punktację zgodnie z podanym kryterium:

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. Kryterium cena

Liczba pkt. Kryterium gwarancja

Liczba pkt. Kryterium termin dostawy

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

P.P.H.U. „A.R. Chmielewski” S.J.

inż. A. Chmielewski & R. Chmielewski;
27-641 Obrazów, Kleczanów 155;
Punkt Sprzedaży Nr 1
27-641 Obrazów, Kleczanów 153A

80,44

3,00

5,00

88,44

2

Konsorcjum firm:

Europejski Fundusz Leasingowy S.A. 53-605 Wrocław, Pl. Orląt Lwowskich 1

MOTO-AGROMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SP.K.
Kostomłoty Pierwsze, ul. Kielecka 120, 26-085 Miedziana Góra
 

90,00

3,00

5,00

98,00

           

W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że zawarcie umowy z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, nastąpi zgodnie z art.94 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1270
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2016-04-05 13:58:31
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2016-04-05 14:00:29
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu