Wersja do druku

Opublikowano: 2015-11-24 10:32:45

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.15.2015 „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych /E 95, ON/ dla samochodów służbowych i sprzętu PZD Pińczów”

Wynik postepowania:

PZD- 3321.15-1.2015                                                                                       Pińczów dn. 24.11.2015 r.

                                                          

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.15.2015
„Bezgotówkowy zakup paliw płynnych /E 95, ON/ dla samochodów służbowych i sprzętu PZD Pińczów”

 

 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
pn:
Bezgotówkowy zakup paliw płynnych /E 95, ON/ dla samochodów służbowych i sprzętu PZD Pińczów” w wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:

 

REGESTA S.A
 ul. 3 Maja 40; 28-400 Pińczów

 

ponieważ uzyskało najwyższą ilość punktów zgodnie z podanymi kryteriami (cena 90% i rabat 10%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Cena wybranej oferty: 144 680,00 zł brutto.

 

W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 2 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium:

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium rabat

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

REGESTA S.A
 ul. 3 Maja 40; 28-400 Pińczów

90,00

10,00

100,00

2

 BEMAR Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 2; 44-101 Gliwice

89,99

10,00

99,99

           

W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że zawarcie umowy z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, nastąpi zgodnie z art.94 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1172
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2015-11-13 15:17:16
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2015-11-13 15:19:42
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu