Wersja do druku

Opublikowano: 2015-10-23 13:32:18

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.10.2015 "Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu pińczowskiego w sezonie zimowym 2015/2016 /odśnieżanie i piaskowanie/"

Wynik postepowania:

PZD- 3321.10-6.2015                                                                                                                     Pińczów dn. 23.10.2015 r.

                                                                             

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.10.2015

Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu pińczowskiego w sezonie zimowym 2015/2016 /odśnieżanie i piaskowanie/”

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z późn. zm.), Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że
w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu pińczowskiego w sezonie zimowym 2015/2016 /odśnieżanie i piaskowanie/” w którym dopuszczone było składanie ofert częściowych, wybrano najkorzystniejsze oferty na poszczególne części:

 

Cz. 1 zamówienia: Odśnieżanie dróg powiatowych, zwalczanie śliskości zimowej i załadunku piaskarek, wywozu śniegu z ulic i dróg oraz pozimowe sprzątanie ulic i dróg.

W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 2 Wykonawcy:

F.H.UGRASSWojciech Lenartowicz, Wola Biechowska 27, 28-133 Pacanów, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena – 97 %, czas reakcji – 3 %) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Cena wybranej oferty: 130 928,40 zł brutto.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 3 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 97%, czas reakcji – 3 %):

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium czas reakcji

Razem

ilość uzyskanych punktów

1.

Firma Transportowo- Sprzętowa „HOS-BUD” Hosaniak Stanisław
Mierzwin 59, 28-313 Imielno

71,44

3,00

74,44

2.

F.H.U. „GRASS” Wojciech Lenartowicz,
Wola Biechowska 27, 28-133 Pacanów

97,00

3,00

100,00

3.

Usługi Transportowe Krzysztof Lenartowicz
Wola Biechowska 26, 28-133 Pacanów

63,96

3,00

66,96

 

Cz. 2 zamówienia: Odśnieżanie dróg powiatowych pługiem ciężkim

W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 2 Wykonawcy:

Usługi Transportowe Krzysztof Lenartowicz Wola Biechowska 26, 28-133 Pacanów, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 97%, czas reakcji – 3 %) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Cena wybranej oferty: 11 880,00 zł brutto.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 2 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 97%, czas reakcji – 3%):

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium czas reakcji

Razem

ilość uzyskanych punktów

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ALFA” Marzec sp.j.
ul. Dmowskiego 36, 28-100 Busko Zdrój

75,73

3,00

78,73

2.

Usługi Transportowe Krzysztof Lenartowicz
Wola Biechowska 26, 28-133 Pacanów

97,00

3,00

100,00

 

 

Cz. 3 zamówienia: Odśnieżanie dróg powiatowych równiarką

W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 3 Wykonawcy:

Usługi Transportowo – Sprzętowe Tadeusz Krawczyk ul. Kazimierza Wielkiego 4/79, 28-400 Pińczów, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 97%, czas reakcji 3%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Cena wybranej oferty: 22 809,60 zł brutto.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 3 Wykonawców, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie
z podanym kryterium (cena – 97%, czas reakcji – 3 %):

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium czas reakcji

Razem

ilość uzyskanych punktów

1.

TRANS-BUD Łukasz Janiga
Bełk 90, 28-313 Imielno

84,31

3,00

87,31

2.

Z.B.E. EKOROB Roboty Ziemno-Drogowe, Lewandowski Robert
Miernów 63, 28-425 Złota

-

-

-

3.

Usługi Transportowo - Sprzętowe Tadeusz Krawczyk
ul. Kazimierza Wielkiego 4/79, 28-400 Pińczów

97,00

3,00

100,00

 

Cz. 4  zamówienia: Odśnieżanie dróg powiatowych równiarką

W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:

TRANS-BUD Łukasz Janiga, Bełk 90, 28-313 Imielno, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie
z podanym kryterium (cena 97%, czas reakcji 3%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Cena wybranej oferty: 19 764,00 zł brutto.

W niniejszym postępowaniu oferty złożył 1 Wykonawca, którego oferta uzyskała następującą punktację zgodnie
z podanym kryterium (cena – 97%, czas reakcji – 3 %):

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium czas reakcji

Razem

ilość uzyskanych punktów

1.

TRANS-BUD Łukasz Janiga
Bełk 90, 28-313 Imielno

97,00

3,00

100,00

 

W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję,
że zawarcie umowy z Wykonawcami na poszczególne części, których oferty uznano za najkorzystniejsze, nastąpi zgodnie z art.94 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1189
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2015-09-30 12:06:44
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2015-09-30 12:32:15
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2015-09-30 12:32:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu