Wersja do druku

Opublikowano: 2015-04-28 11:44:03

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.9.2015 Zakup koparki kołowej w formie leasingu operacyjnego

Wynik postepowania:

PZD- 3321.9-1.2015                                                                                         Pińczów dn. 28.04.2015 r.

                                                          

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.9.2015

„Zakup koparki kołowej w formie leasingu operacyjnego”

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
pn:
Zakup koparki kołowej w formie leasingu operacyjnegow wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 2 Wykonawcy:

 

Konsorcjum firm:

Europejski Fundusz Leasingowy S.A. 53-605 Wrocław, Pl. Orląt Lwowskich 1 – LIDER

Interhandler Spółka z o.o. 87-100 Toruń; ul. Wapienna 6 – PARTNER

 

ponieważ uzyskały najwyższą ilość punktów zgodnie z podanymi kryteriami (cena 90%; gwarancja 5% termin dostawy 5%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Cena wybranej oferty: 633 582,43  brutto.

 

W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 2 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium:

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium gwarancja

Liczba pkt. kryterium termin dostawy

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

Konsorcjum firm:

Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, ul. Kolejowa 75 Oddział Czeladź 41-253 Czeladź-Piaski, ul. Wiosenna 2 – LIDER

Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o.o. ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa –PARTNER

78,48

3,00

5,00

86,48

2

Konsorcjum firm:

Europejski Fundusz Leasingowy S.A. 53-605 Wrocław, Pl. Orląt Lwowskich 1 – LIDER

Interhandler Spółka z o.o. 87-100 Toruń; ul. Wapienna 6 – PARTNER 

90,00

1,00

5,00

96,00

           

W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że zawarcie umowy z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, nastąpi zgodnie z art.94 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1723
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2015-04-13 16:16:57
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2015-04-13 16:18:21
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2015-04-20 10:34:53
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu