Wersja do druku

Opublikowano: 2015-04-28 11:42:30

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.8.2015 Zakup ciągnika rolniczego w formie leasingu operacyjnego

Wynik postepowania:

PZD- 3321.8-1.2015                                                                                         Pińczów dn. 28.04.2015 r.

                                               

           

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.8.2015

„Zakup ciągnika rolniczego w formie leasingu operacyjnego

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
pn:
Zakup ciągnika rolniczego w formie leasingu operacyjnegow wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:

 

Konsorcjum firm:

Europejski Fundusz Leasingowy S.A. 53-605 Wrocław, Pl. Orląt Lwowskich 1 – LIDER

MOTO-AGROMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SP.K.
Kostomłoty Pierwsze, ul. Kielecka 120, 26-085 Miedziana Góra – PARTNER

 

ponieważ uzyskały najwyższą ilość punktów zgodnie z podanymi kryteriami (cena 90%; gwarancja 5% termin dostawy 5%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Cena wybranej oferty: 315 102,96  brutto.

 

W niniejszym postępowaniu ofertę złożył 1 Wykonawca, który uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium:

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium gwarancja

Liczba pkt. kryterium termin dostawy

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

Konsorcjum firm:

Europejski Fundusz Leasingowy S.A. 53-605 Wrocław, Pl. Orląt Lwowskich 1 – LIDER

MOTO-AGROMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SP.K.
Kostomłoty Pierwsze, ul. Kielecka 120, 26-085 Miedziana Góra – PARTNER
 

90,00

3,00

5,00

98,00

           

W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że zawarcie umowy z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, nastąpi zgodnie z art.94 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1982
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2015-04-13 16:11:45
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2015-04-13 16:13:55
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2015-04-13 16:13:55
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu