Wersja do druku

Opublikowano: 2015-04-21 13:14:49

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.7.2015 Remont drogi nr 0168T Dalechowy – Imielno – Sobowice – Pińczów dł. 223 mb; km 12+195 – 12+418

Wynik postepowania:

PZD- 3321.7-2.2015                                                                                         Pińczów dn. 21.04.2015 r.

                                                          

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.7.2015

Remont drogi nr 0168T Dalechowy – Imielno – Sobowice – Pińczów dł. 223 mb; km 12+195 – 12+418

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
pn:
Remont drogi nr 0168T Dalechowy – Imielno – Sobowice – Pińczów dł. 223 mb; km 12+195 – 12+418w wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda
ul. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów

 

ponieważ uzyskały najwyższą ilość punktów zgodnie z podanymi kryteriami (cena 95% i gwarancja 5%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Cena wybranej oferty: 342 948,66 zł brutto.

 

W niniejszym postępowaniu ofertę złożył 1 Wykonawca. Oferta uzyskała następującą punktację zgodnie z podanym kryterium:

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium gwarancja

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda
ul. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów

95,00

1,00

96,00

           

W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że zawarcie umowy z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, nastąpi zgodnie z art.94 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2060
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2015-03-31 15:34:40
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2015-03-31 15:36:34
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2015-04-03 12:42:51
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu