Wersja do druku

Opublikowano: 2015-04-21 13:13:34

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.6.2015 Remont drogi nr 0071T Zakamień – Bogucice – Leszcze (Gacki) – Chroberz dł. 965 mb; km 8+353 – 9+318 Uwaga zmiany w SIWZ!!!

Wynik postepowania:

PZD- 3321.6-1.2015                                                                                         Pińczów dn. 21.04.2015 r.

                                                          

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.6.2015

„Remont drogi nr 0071T Zakamień – Bogucice – Leszcze (Gacki) – Chroberz dł. 965 mb; km 8+353 – 9+318”

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
pn:
Remont drogi nr 0071T Zakamień – Bogucice – Leszcze (Gacki) – Chroberz dł. 965 mb; km 8+353 – 9+318” w wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o.
25-116 Kielce; ul. Ściegiennego 268a

 

ponieważ uzyskały najwyższą ilość punktów zgodnie z podanymi kryteriami (cena 95% i gwarancja 5%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Cena wybranej oferty: 177 472,06 zł brutto.

 

W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 6 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium:

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium gwarancja

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o.
25-116 Kielce; ul. Ściegiennego 268a

95,00

5,00

100,00

2

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika
42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

68,54

5,00

73,54

3

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda
ul. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów

87,35

5,00

92,35

4

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla
ul. 17-go Stycznia 11, 27-200 Starachowice

87,72

5,00

92,72

5

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

69,49

5,00

74,49

6

Zakład Budowlano-Drogowy DUKT Artur Piwowar
Wola Murowana, ul. Zakładowa 17; 26-052 Nowiny

90,48

5,00

95,48

           

W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że zawarcie umowy z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, nastąpi zgodnie z art.94 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1506
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2015-03-31 15:31:14
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2015-03-31 15:33:31
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2015-04-08 12:15:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu