Wersja do druku

Opublikowano: 2015-04-21 13:11:50

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.5.2015 Remont drogi nr 0071T Zakamień – Bogucice – Leszcze (Gacki) – Chroberz dł. 540 mb; km 0+180 – 0+720

Wynik postepowania:

PZD- 3321.5-1.2015                                                                                         Pińczów dn. 21.04.2015 r.

                                                          

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.5.2015

„Remont drogi nr 0071T Zakamień – Bogucice – Leszcze (Gacki) – Chroberz dł. 540 mb; km 0+180 – 0+720”

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
pn:
Remont drogi nr 0071T Zakamień – Bogucice – Leszcze (Gacki) – Chroberz dł. 540 mb; km 0+180 – 0+720 w wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o.
25-116 Kielce; ul. Ściegiennego 268a

 

ponieważ uzyskały najwyższą ilość punktów zgodnie z podanymi kryteriami (cena 95% i gwarancja 5%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Cena wybranej oferty: 98 049,20 zł brutto.

 

W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 6 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium:

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium gwarancja

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o.
25-116 Kielce; ul. Ściegiennego 268a

95,00

5,00

100,00

2

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika
42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

64,87

5,00

69,87

3

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda
ul. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów

91,88

5,00

96,88

4

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla
ul. 17-go Stycznia 11, 27-200 Starachowice

93,87

5,00

98,87

5

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

72,06

5,00

77,06

6

Zakład Budowlano-Drogowy DUKT Artur Piwowar
Wola Murowana, ul. Zakładowa 17; 26-052 Nowiny

90,61

3,00

93,61

           

W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że zawarcie umowy z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, nastąpi zgodnie z art.94 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1479
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2015-03-31 15:27:51
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2015-03-31 15:29:45
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2015-03-31 15:29:45
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu