Wersja do druku

Opublikowano: 2014-12-30 10:42:08

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.13.2014 Bezgotówkowy zakup paliw płynnych /E 95, ON/ dla samochodów służbowych i sprzętu PZD Pińczów

Wynik postepowania:

PZD- 3321.13-1.2014                                                                                               Pińczów dn. 30.12.2014 r.


Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.15.2013

„Bezgotówkowy zakup paliw płynnych /E 95, ON/ dla samochodów służbowych i sprzętu PZD Pińczów”


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że:


  1. W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:

    REGESTA S.A
     ul. 3 Maja 40; 28-400 Pińczów,


Cena wybranej oferty: 116 550,00 zł brutto


Uzasadnienie wyboru


Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – cena 100%. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną i uzyskała najwyższą ilość punktów spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

  1. W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

     

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

REGESTA S.A
 ul. 3 Maja 40; 28-400 Pińczów

100,00

Ta strona używa plików cookies, zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wszystkie szczegóły na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności