Wersja do druku

Opublikowano: 2014-10-16 12:57:37

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.12.2014 "Remont dróg powiatowych z podziałem na części o łącznej długości dł. 2,8 km w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych"

Wynik postepowania:

PZD- 3321.12-2.2014                                                                                       Pińczów dn. 15.10.2014 r.

                                                          

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.12.2014

„Remont dróg powiatowych z podziałem na części o łącznej długości dł. 2,8 km w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”

 

        Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje,
że
w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont dróg powiatowych z podziałem na części o łącznej długości dł. 2,8 km
w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”
w którym dopuszczone było składanie ofert częściowych, wybrano najkorzystniejsze oferty na poszczególne części:

 

Cz. 1 zamówienia: Remont drogi nr 0169T Imielno – Zegartowice – Tur Górny dł. 1070 mb;
km 6+680 – 7+750

 1. W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:

STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 100%) spośród ważnych ofert biorących udział
w przedmiotowym postępowaniu.

Cena wybranej oferty: 260 541,99 zł brutto.

 1. W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 2 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium
  (cena – 100%):

   

  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

100,00

2

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda

ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów

98,13

           

Cz. 2 zamówienia: Remont drogi nr 0065T Zakrzów – dr. pow. nr 0064T dł. 425 mb; km 1+275 – 1+700

 1. W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 2 Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda, ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 100%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Cena wybranej oferty: 90 007,10 zł brutto.

 1. W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 2 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%):

   

  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

76,81

2

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda

ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów

100,00

 

 

 

 

Cz. 3 zamówienia: Remont drogi nr 0015T Podłęże – Janów  dł. 1346 mb; km 2+049 – 3+395

 1. W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:

STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 100%) spośród ważnych ofert biorących udział
w przedmiotowym postępowaniu.

Cena wybranej oferty: 319 028,93 zł brutto.

 1. W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 2 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium
  (cena – 100%):

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

100,00

2

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda

ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów

97,32

 

W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że zawarcie umowy z Wykonawcami na poszczególne części, których oferty uznano za najkorzystniejsze, nastąpi zgodnie z art.94 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1608
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2014-09-27 14:07:47
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2014-09-27 14:10:54
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2014-09-27 14:10:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu