Wersja do druku

Opublikowano: 2014-10-14 13:47:13

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.11.2014 „Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu pińczowskiego w sezonie zimowym 2014/2015 /odśnieżanie i piaskowanie/”

Wynik postepowania:

PZD- 3321.11-1.2014                                                                                                                     Pińczów dn. 14.10.2014 r.

                                                                             

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.11.2014

Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu pińczowskiego w sezonie zimowym 2014/2015 /odśnieżanie i piaskowanie/”

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907z późn. zm.), Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu pińczowskiego w sezonie zimowym 2014/2015 /odśnieżanie i piaskowanie/” w którym dopuszczone było składanie ofert częściowych, wybrano najkorzystniejsze oferty na poszczególne części:

 

Cz. 1 zamówienia: Odśnieżanie dróg powiatowych, zwalczanie śliskości zimowej i załadunku piaskarek, wywozu śniegu z ulic i dróg oraz pozimowe sprzątanie ulic i dróg.

 

W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:

Firma Transportowo-Sprzętowa „HOS-BUD” Hosaniak Stanisław Mierzwin 59, 28-313 Imielno, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 100%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Cena wybranej oferty: 141 544,80 zł brutto.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 2 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%):

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

Firma Transportowo- Sprzętowa „HOS-BUD” Hosaniak Stanisław
Mierzwin 59, 28-313 Imielno

100,00

2

Usługi Transportowe Krzysztof Lenartowicz
Wola Biechowska 26, 28-133 Pacanów

80,90

 

 

 

Cz. 2 zamówienia: Odśnieżanie dróg powiatowych pługiem ciężkim

 

W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 2 Wykonawcy:

Usługi Transportowe Krzysztof Lenartowicz Wola Biechowska 26, 28-133 Pacanów, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 100%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Cena wybranej oferty: 13 068,00 zł brutto.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 2 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%):

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

Firma Transportowo- Sprzętowa „HOS-BUD” Hosaniak Stanisław Mierzwin 59, 28-313 Imielno

79,61

2

Usługi Transportowe Krzysztof Lenartowicz Wola Biechowska 26, 28-133 Pacanów

100,00

 

 

 

Cz. 3 zamówienia: Odśnieżanie dróg powiatowych równiarką

W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:

Z.B.E. EKOROB Roboty Ziemno-Drogowe Lewandowski Robert, Miernów 63, 28-425 Złota, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 100%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Cena wybranej oferty: 24 732,00 zł brutto.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 2 Wykonawców, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%):

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

Z.B.E. EKOROB Roboty Ziemno-Drogowe Lewandowski Robert, Miernów 63, 28-425 Złota

100

2

Piaskownia Bełk-Kwasków Usługi Transportowe Jerzy Janiga

Bełk 90; 28-313 Imielno

94,47

 

 

Cz. 4  zamówienia: Odśnieżanie dróg powiatowych równiarką

W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:

Z.B.E. EKOROB Roboty Ziemno-Drogowe Lewandowski Robert, Miernów 63, 28-425 Złota, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 100%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Cena wybranej oferty: 18 792,00 zł brutto.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 2 Wykonawców, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%):

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

Z.B.E. EKOROB Roboty Ziemno-Drogowe Lewandowski Robert, Miernów 63, 28-425 Złota

100

2

Piaskownia Bełk-Kwasków Usługi Transportowe Jerzy Janiga

Bełk 90; 28-313 Imielno

95,79

 

W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję,
że zawarcie umowy z Wykonawcami na poszczególne części, których oferty uznano za najkorzystniejsze, nastąpi zgodnie z art.94 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2148
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2014-09-27 10:31:06
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2014-09-27 10:35:08
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2014-09-27 10:35:08
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu