Wersja do druku

Opublikowano: 2014-09-22 14:45:14

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.10.2014 „Remont dróg powiatowych z podziałem na części o łącznej długości dł. 1,62 km”

Wynik postepowania:

PZD- 3321.10-2.2014                                                                                       Pińczów dn. 22.09.2014 r.

                                                          

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.10.2014

„Remont dróg powiatowych z podziałem na części o łącznej długości dł. 1,62 km”

 

        Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że
w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont dróg powiatowych z podziałem na części o łącznej długości dł. 1,62 km”
w którym dopuszczone było składanie ofert częściowych, wybrano najkorzystniejsze oferty na poszczególne części:

 

Cz. 1 zamówienia: Remont drogi nr 0069T Mozgawa – Chroberz - Nieprowice dł. 370

 1. W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 3 Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda, ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 100%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Cena wybranej oferty: 60 892,38 zł brutto.

 1. W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 3 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium
  (cena – 100%):

   

  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla
Chybice 77, 27-225 Pawłów

64,69

2

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar

Wola Murowana, ul. Zakładowa 17; 26-052 Nowiny

98,82

3

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda

ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów

100,00

           

Cz. 2 zamówienia: Remont drogi nr 0012T Czechów – Stawiany – Lipnik dł. 320 mb

 1. W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 2 Wykonawcy:

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar, Wola Murowana, ul. Zakładowa 17;
26-052 Nowiny
, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 100%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Cena wybranej oferty: 84 264,91 zł brutto.

 1. W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 3 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium
  (cena – 100%):

   

  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla
Chybice 77, 27-225 Pawłów

63,63

2

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar

Wola Murowana, ul. Zakładowa 17; 26-052 Nowiny

100,00

3

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda

ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów

99,60

 

Cz. 3 zamówienia: Remont drogi nr 0181T Sędowice – Wrocieryż  dł. 320 mb

 1. W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 3 Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda, ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 100%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Cena wybranej oferty: 54 890,60 zł brutto.

 1. W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 3 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium
  (cena – 100%):

   

   

  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla
Chybice 77, 27-225 Pawłów

60,66

2

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar

Wola Murowana, ul. Zakładowa 17; 26-052 Nowiny

97,93

3

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda

ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów

100,00

 

 

Cz. 4 zamówienia: Remont drogi nr 0072T Gacki – Winiary - Skotniki dł. 400 mb

 1. W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 2 Wykonawcy:

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar, Wola Murowana, ul. Zakładowa 17;
26-052 Nowiny
, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 100%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Cena wybranej oferty: 85 091,06 zł brutto.

 1. W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 3 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium
  (cena – 100%):

   

   

  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla
Chybice 77, 27-225 Pawłów

67,04

2

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar

Wola Murowana, ul. Zakładowa 17; 26-052 Nowiny

100,00

3

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda

ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów

98,21

 

 

Cz. 5 zamówienia: Remont drogi nr 0514T Sancygniów – Wymysłów dł. 210 mb

 1. W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 2 Wykonawcy:

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar, Wola Murowana, ul. Zakładowa 17;
26-052 Nowiny
, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 100%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Cena wybranej oferty: 35 192,34 zł brutto.

 1. W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 3 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium
  (cena – 100%):

   

   

   

  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla
Chybice 77, 27-225 Pawłów

56,29

2

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar

Wola Murowana, ul. Zakładowa 17; 26-052 Nowiny

100,00

3

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda

ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów

86,79

 

W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że zawarcie umowy z Wykonawcami na poszczególne części, których oferty uznano za najkorzystniejsze, nastąpi zgodnie z art.94 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp.

Umowy z wykonawcami podpisano w dniu 30.09.2014 r.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1953
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2014-09-03 20:08:40
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2014-09-03 20:11:05
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2014-09-03 20:11:05
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu