Wersja do druku

Opublikowano: 2014-06-20 08:50:50

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.8.2014 „Zakup samochodu ciężarowego samowyładowczego w formie leasingu operacyjnego”

Wynik postepowania:

PZD.3321.8-1.2014                                                                                             Pińczów, dn. 20.06.2014

ZAWIADOMIENIE
O  WYBORZE OFERTY

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.8.2014

„Zakup samochodu ciężarowego samowyładowczego w formie leasingu operacyjnego”

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że:

1.     W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:

KONSORCJUM FIRM
Europejski Fundusz Leasingowy S.A.
pl. Orląt Lwowskich 1; 53-605 Wrocław;
AUTOBAGI POLSKA Sp. z o.o.
ul. Umińskiego 1 lok. 72; 03-984 Warszawa

Cena wybranej oferty: 386 558,87 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru 

Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – cena 100%. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną i uzyskała najwyższą ilość punktów spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

2.     W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

KONSORCJUM FIRM
Europejski Fundusz Leasingowy S.A.
pl. Orląt Lwowskich 1; 53-605 Wrocław;

AUTOBAGI POLSKA Sp. z o.o.

ul. Umińskiego 1 lok. 72; 03-984 Warszawa

100,00

W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą którego ofertę uznano za najkorzystniejszą nastąpi zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp.

 

 

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1905
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2014-05-27 14:33:42
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2014-05-27 14:36:22
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2014-06-03 12:42:24
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu