Wersja do druku

Opublikowano: 2014-05-26 14:27:48

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.7.2014 „Zakup samochodu ciężarowego samowyładowczego w formie leasingu operacyjnego”

Wynik postepowania:
PZD.3321.7-1.2014 Pińczów, dn. 26.05.2014 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.7.2014 „Zakup samochodu ciężarowego samowyładowczego w formie leasingu operacyjnego” Uwzględniając postanowienia art. 93 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia niniejszym Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu nr PZD.3321.7.2014, że przedmiotowe postępowanie w dniu 26.03.2014 r. zostało unieważnione. UZASADNIENIE Faktyczne: w postępowaniu złożona została jedna oferta która przewyższyła kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Prawne: zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 - ustawy Pzp Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie zostanie ponownie ogłoszony przetarg nieograniczony dotyczący wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn. „Zakup samochodu ciężarowego samowyładowczego w formie leasingu operacyjnego”Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1825
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2014-05-09 11:41:25
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2014-05-09 11:51:37
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2014-05-14 12:18:39
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu