Wersja do druku

Opublikowano: 2014-04-08 12:09:48

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.6.2014 "Dostawa materiałów do remontu dróg: emulsji kationowej, grysu bazaltowego (płukanego), mieszanki kamiennej i tłucznia"

Wynik postepowania:

PZD- 3321.6-2.2014                                                                                                                        Pińczów dn. 08.04.2014 r.

                                                                             

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.6.2014

„Dostawa materiałów do remontu dróg: emulsji kationowej, grysu bazaltowego (płukanego), mieszanki kamiennej i tłucznia”

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm.), Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa materiałów do remontu dróg: emulsji kationowej, grysu bazaltowego (płukanego), mieszanki kamiennej i tłucznia” w którym dopuszczone było składanie ofert częściowych, wybrano najkorzystniejsze oferty na poszczególne części:

 

Cz. 1 zamówienia: Cz. 1 zamówienia: Dostawa do 16 Mg emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K1-65 (C65B4 RC)

 1. W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 2 Wykonawcy:

  EUROVIA Polska S.A. ul. Fabryczna 20B, 53-609 Wrocław, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 100%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

  Cena wybranej oferty: 29 913,60 zł brutto.

 2. W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 3 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%):

   

  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

BITUNOWA Sp. z o.o. ; ul. Wólczyńska 237,  01-919 Warszawa

97,44

2

EUROVIA Polska S.A. ul. Fabryczna 20B, 53-609 Wrocław

100,00

3

TRAKT S.A Górki Szczukowskie 1, k/Kielc; 26-065 Piekoszów

98,51

               

Cz. 2 zamówienia: Dostawa do 160 Mg grysów bazaltowych – płukanych o frakcji 2-5 (30 Mg)
i płukanych o frakcji 5-8 (130 Mg)

 1. W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:

DAMO Sp. z o.o., ul. Małszyce 2d/2e; 99-400 Łowicz, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 100%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Cena wybranej oferty: 19 138,80 zł brutto.

 1. W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 2 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%):

   

  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

DAMO Sp. z o.o., ul. Małszyce 2d/2e; 99-400 Łowicz

100,00

2

Transport Towarowy Wojciech Nowak; Rudka 77, 33-122 Wierzchosławice

97,25

 

Cz. 3 zamówienia: Dostawa do 460 Mg mieszanki kamiennej frakcja 0-31,5 (200 Mg);
frakcja 0-63,0 (200 Mg) i tłucznia 63.0 – 120,0  (60 Mg)

 1. W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:

Piaskownia Bełk – Kwasków Usługi Transportowe Jerzy Janiga, Bełk 90, 28-313 Imielno, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 100%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Cena wybranej oferty: 12 746,49 brutto.

 1. W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 2 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%):

   

  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

Piaskownia Bełk – Kwasków Usługi Transportowe Jerzy Janiga,
Bełk 90, 28-313 Imielno

100,00

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe
„FARMER” Lesław Piotrowski, 28-100 Busko Zdrój, oś. Sikorskiego 25/7

75,20

 

W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że zawarcie umowy z Wykonawcami na poszczególne części, których oferty uznano za najkorzystniejsze, nastąpi zgodnie z art.94 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1904
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2014-03-27 11:18:01
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2014-03-27 11:20:40
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2014-03-27 11:20:40
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu