Wersja do druku

Opublikowano: 2014-04-11 17:03:00

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.4.2014 Remont drogi nr 0157T Chomentów - Rębów - Kliszów - Kije km 8+086 - 9+013 dł. 927 mb Uwaga zmiany w SIWZ !!!

Wynik postepowania:

PZD.3321.4-3.2014                                                                                             Pińczów, dn. 10.04.2014

                                                          

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.4.2014

„Remont drogi nr 0157T Chomentów - Rębów - Kliszów - Kije km 8+084 - 9+013 dł. 927 mb”

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że:

 

1.     W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 10 Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda

ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów
Cena wybranej oferty: 165 482,92 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru

 

Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – cena 100%. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną i uzyskała najwyższą ilość punktów spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

 

2.     W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 10 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%):

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

DROGOMEX” Sp. z o.o., 
ul. Stefana Bryły 4; 05-800 Pruszków

74,92

2

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów S.A.
ul. Białobrzeska 159, 37-110 Żołynia

85,74

3

TRAKT S.A.
Górki Szczukowskie 1, k/Kielc; 26-065 Piekoszów

84,42

4

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART”  Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 268a; 25-116 Kielce

91,42

5

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10; 05-800 Pruszków

74,70

6

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.

28-200 Staszów; ul. Rakowska 40

87,55

7

Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Przęsłowa 2a, 25-670 Kielce

83,42

8

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla ul. 17-go Stycznia 32, 27-200 Starachowice

92,94

9

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar

Wola Murowana, ul. Zakładowa 17; 26-052 Nowiny

95,74

10

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda

ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów

100,00

           

W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą którego ofertę uznano za najkorzystniejszą nastąpi zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1987
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2014-03-19 15:39:46
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2014-03-19 15:43:56
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2014-03-28 14:59:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu