Wersja do druku

Opublikowano: 2014-04-11 17:01:26

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.3.2014 Remont drogi nr 0512T Dziewięczyce - Bronów - Ksawerów - Działoszyce km 2+990 - 3+990 dł. 1000 mb Uwaga zmiany w SIWZ !!!

Wynik postepowania:

PZD.3321.3-3.2014                                                                                             Pińczów, dn. 10.04.2014

                                                          

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.3.2014

„Remont drogi nr 0512T Dziewięczyce - Bronów - Ksawerów - Działoszyce km 2+990 - 3+990 dł. 1000 mb”

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że:

 

1.     W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 3 Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o.
25-116 Kielce; ul. Ściegiennego 268a

Cena wybranej oferty: 173 983,50 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru

 

Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – cena 100%. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną i uzyskała najwyższą ilość punktów spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

 

2.     W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 11 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%):

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

DROGOMEX” Sp. z o.o., 
ul. Stefana Bryły 4; 05-800 Pruszków

74,03

2

TRAKT S.A.
Górki Szczukowskie 1, k/Kielc; 26-065 Piekoszów

---------

3

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART”  Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 268a; 25-116 Kielce

100,00

4

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10; 05-800 Pruszków

76,02

5

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.

28-200 Staszów; ul. Rakowska 40

81,71

6

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.; ul Kolejowa 28; 05-300 Mińsk Mazowiecki

82,12

7

Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Przęsłowa 2a, 25-670 Kielce

89,13

8

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla ul. 17-go Stycznia 32, 27-200 Starachowice

92,72

9

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar

Wola Murowana, ul. Zakładowa 17; 26-052 Nowiny

98,66

10

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda

ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów

98,39

11

Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX”
Tomasz Dyl; ul. Rakowska 33; 28-200 Staszów

77,13

           

W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą którego ofertę uznano za najkorzystniejszą nastąpi zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1904
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2014-03-19 15:35:21
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2014-03-19 15:38:41
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2014-03-28 15:12:24
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu