Wersja do druku

Opublikowano: 2014-04-11 16:57:31

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.2.2014 Remont drogi nr 0179T Michałów - Bujnówka km 1+933 - 2+673 dł. 740 mb Uwaga zmiany w SIWZ!!!

Wynik postepowania:

PZD.3321.2-2.2014                                                                                             Pińczów, dn. 10.04.2014 r.

                                                          

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.2.2014

„Remont drogi nr 0179T Michałów  - Bujnówka km 1+933 - 2+673 dł. 740 mb”

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że:

 

1.     W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 7 Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda

ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów
Cena wybranej oferty: 141 237,55 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru

 

Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – cena 100%. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną i uzyskała najwyższą ilość punktów spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

 

2.     W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 7 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium
(cena – 100%):

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART”  Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 268a; 25-116 Kielce

99,43

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.

28-200 Staszów ; ul. Rakowska 40

85,94

3

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Spółka z o.o.32-200 Miechów ; ul. Racławicka 41b

93,44

4

Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Przęsłowa 2a, 25-670 Kielce

89,27

5

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla ul. 17-go Stycznia 32, 27-200 Starachowice

94,64

6

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar

Wola Murowana, ul. Zakładowa 17; 26-052 Nowiny

98,04

7

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda

ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów

100,00

           

W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą którego ofertę uznano za najkorzystniejszą nastąpi zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1826
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2014-03-19 12:05:37
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2014-03-19 12:44:52
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2014-03-28 14:34:29
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu