Wersja do druku

Opublikowano: 2014-04-11 16:55:20

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.1.2014 Remont drogi nr 0070T Pasturka – Kowala – Leszcze – Zagość - Łatanice, dł. 412 mb, km 13+240 – 13+652 Uwaga zmiany w SIWZ !!!

Wynik postepowania:

PZD.3321.1-2.2014                                                                                             Pińczów, dn. 10.04.2014 r.

                                                          

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.1.2014

„Remont drogi nr 0070T Pasturka - Kowala - Leszcze - Zagość - Łatanice, km 13+240 - 13+652 dł. 412 mb”

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że:

 

1.     W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART”  Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 268a; 25-116 Kielce

Cena wybranej oferty: 84 227,94 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru

 

Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – cena 100%. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną i uzyskała najwyższą ilość punktów spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

 

2.     W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 6 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%):

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART”  Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 268a; 25-116 Kielce

100,00

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.

28-200 Staszów ; ul. Rakowska 40

86,74

3

Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Przęsłowa 2a, 25-670 Kielce

84,78

4

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla ul. 17-go Stycznia 32, 27-200 Starachowice

94,76

5

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar

Wola Murowana, ul. Zakładowa 17; 26-052 Nowiny

96,64

6

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda

ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów

95,81

           

W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą którego ofertę uznano za najkorzystniejszą nastąpi zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1842
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2014-03-19 11:43:25
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2014-03-19 11:46:01
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2014-03-28 14:29:29
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu