Wersja do druku

Opublikowano: 2013-12-19 12:36:09

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.15.2013 Bezgotówkowy zakup paliw płynnych /E 95, ON/ dla samochodów służbowych i sprzętu PZD Pińczów

Wynik postepowania:
PZD- 3321.15-1.2013 Pińczów dn. 19.12.2013 r. Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.15.2013 „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych /E 95, ON/ dla samochodów służbowych i sprzętu PZD Pińczów” Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że w wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy: REGESTA S.A ul. 3 Maja 40; 28-400 Pińczów, Cena wybranej oferty: 126 800,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – cena 100%. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną i uzyskała najwyższą ilość punktów spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty: REGESTA S.A, ul. 3 Maja 40; 28-400 Pińczów, (liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%) - 100,00 pkt. W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że zawarcie umowy z Wykonawcą którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, nastąpi zgodnie z art.94 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1921
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2013-12-06 14:05:47
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2013-12-06 14:08:29
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2013-12-06 14:08:29
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu