Wersja do druku

Opublikowano: 2013-10-24 12:46:15

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.14.2013 „Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu pińczowskiego w sezonie zimowym 2013/2014 /odśnieżanie i piaskowanie/ ” UWAGA!!! Zmiana w ogłoszeniu. Zamawiający dodał punkt w sekcji II. pkt.1 dotyczący zamówień uzupełniających. Dodany punk w ogłoszeniu: "Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp do 50 % wartości zamówienia podstawowego". Powyższa zmiana w ogłoszeniu nie wpływa na termin składania ofert. Uwaga!!! Zmiana załącznika nr 1a, 1b, 1c, 1d (formularz oferty) Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Wynik postepowania:

PZD- 3321.14-1.2013                                                                                  Pińczów dn. 24.10.2013 r.

                                                                             

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.14.2013

Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu pińczowskiego w sezonie zimowym 2013/2014 /odśnieżanie i piaskowanie/

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907

 z późn. zm.), Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu pińczowskiego w sezonie zimowym 2013/2014 /odśnieżanie i piaskowanie/ w którym dopuszczone było składanie ofert częściowych, wybrano najkorzystniejsze oferty na poszczególne części:

 

Cz. 1 zamówienia: Odśnieżanie dróg powiatowych, zwalczaniu śliskości zimowej i załadunku piaskarek, wywozu śniegu z ulic i dróg oraz pozimowe sprzątanie ulic i dróg.

W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:

Usługi Transportowe Krzysztof Lenartowicz Wola Biechowska 26, 28-133 Pacanów, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 100%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Cena wybranej oferty: 188 114,40 zł brutto.

1.       W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 2 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%):

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

Usługi Transportowe Krzysztof Lenartowicz Wola Biechowska 26, 28-133 Pacanów

100,00

2

Firma Transportowo- Sprzętowa „HOS-BUD” Hosaniak Stanisław Mierzwin 59, 28-313 Imielno

73,62

               

Cz. 2 zamówienia: Odśnieżanie dróg powiatowych pługiem ciężkim

1.       W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:

Usługi Transportowo-Sprzętowe Tadeusz Krawczyk, ul. Kazimierza Wielkiego 4/39, 28-400 Pińczów, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 100%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Cena wybranej oferty: 39301,20 zł brutto.

2.       W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 3 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%):

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

Usługi Transportowo-Sprzętowe Tadeusz Krawczyk, ul. Kazimierza Wielkiego 4/39, 28-400 Pińczów

100,00

2

Usługi Transportowe Krzysztof Lenartowicz Wola Biechowska 26, 28-133 Pacanów

95,89

3

Firma Transportowo- Sprzętowa „HOS-BUD” Hosaniak Stanisław Mierzwin 59, 28-313 Imielno

60,05

 

 

 

 

 

Cz. 3 zamówienia: Odśnieżanie dróg powiatowych równiarką

1.       W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:

Usługi Transportowo-Sprzętowe Tadeusz Krawczyk, ul. Kazimierza Wielkiego 4/39, 28-400 Pińczów, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 100%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Cena wybranej oferty: 24 801,12 zł brutto.

2.       W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 3 Wykonawców, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%):

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

Usługi Transportowo-Sprzętowe Tadeusz Krawczyk, ul. Kazimierza Wielkiego 4/39, 28-400 Pińczów

100,00

2

Z.B.E. EKOROB Roboty Ziemno-Drogowe Lewandowski Robert, Miernów 63, 28-425 Złota

----------

3

Piaskownia Bełk-Kwasków Usługi Transportowe Jerzy Janiga

Bełk 90; 28-313 Imielno

98,05

 

 

Cz. 4  zamówienia: Odśnieżanie dróg powiatowych równiarką

1.       W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 2 Wykonawcy:

Piaskownia Bełk-Kwasków Usługi Transportowe Jerzy Janiga, Bełk 90; 28-313 Imielno, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 100%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Cena wybranej oferty: 19 213,20 zł brutto.

2.       W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 2 Wykonawców, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%):

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

Z.B.E. EKOROB Roboty Ziemno-Drogowe Lewandowski Robert, Miernów 63, 28-425 Złota

------------

2

Piaskownia Bełk-Kwasków Usługi Transportowe Jerzy Janiga

Bełk 90; 28-313 Imielno

100,00
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2274
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2013-10-14 16:22:58
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2013-10-14 16:34:20
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2013-10-18 13:03:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu